Beartas Príobháideachais

Tá an fógra seo um beartas príobháideachais á sheirbheáil ag An Carn

132A Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha BT46 5NH

Is é is cuspóir don bheartas seo a mhíniú duit cad é mar a dhéanaimid d’fhaisnéis phearsanta a rialú, a phróiseáil, a láimhseáil agus a chosaint ar fud na gnólachta agus le linn duit a bheith ag brabhsáil ar nó ag baint úsáide as an tsuíomh gréasáin seo. Mura n-aontaíonn tú leis an bheartas seo a leanas féadfaidh tú a bheith ag iarraidh scor de bheith ag amharc ar an tsuíomh gréasáin nó é a úsáid, agus staonadh de d’fhaisnéis phearsanta a chur isteach chugainn.

Príomh-shainmhínithe an bheartais

 • Tagraíonn “mé”, “ár”, “sinn”, nó “muid” don ghnólacht, [An Carn]
 • Tagraíonn “tú/sibh”, agus “an t-úsáideoir” don duine nó do na daoine a úsáideann an suíomh gréasáin seo.
 • Ciallaíonn RGCS an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí.
 • Ciallaíonn RPCP an Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach.
 • Ciallaíonn OCF Oifig an Choimisinéara Faisnéise.
 • Ciallaíonn fianáin comhaid bheaga a stóráiltear ar ríomhaire nó gléas úsáideora.

Príomhphrionsabail RGCS

Tá na ceithre phríomhphrionsabail inár mbeartas príobháideachais: (a) dlíthiúlacht, cothroime agus trédhearcacht, (b) teorannú cuspóra, (c) íoslaghdú sonraí, (d) cruinneas, (e) teorannú stórála, (f) ionracas agus muinín, (g) cuntasacht.

Do chearta féin

 • Faoi RGCS is iad seo do chearta. Is féidir leat níos mó faoi do chearta a léamh anseo:
 • an ceart a bheith curtha ar an eolas;
 • an ceart ar rochtain;
 • an ceart ar cheartú;
 • an ceart ar scriosadh;
 • an ceart ar phróiseáil a theorannú;
 • an ceart ar inaistritheacht sonraí;
 • an ceart cur i gcoinne; agus
 • an ceart gan a bheith faoi réir cinnteoireacht uathoibrithe, próifíliú san áireamh.
 • Tá an ceart agat chomh maith gearán a dhéanamh le OCF [www.ico.org.uk] má shíleann tú go bhfuil fadhb ann leis an dóigh a bhfuil muid ag láimhseáil do shonraí.
 • Láimhseálaimid iarratais ó dhaoine is ábhar do shonraí de réir RGCS.

Fianáin idirlín

Má fhágann tú nóta tráchta ar ár suíomh féadfaidh tú glacadh le d’ainm, seoladh ríomhphoist agus suíomh gréasáin a shábháil i bhfianáin. Tá siad seo ar mhaithe le do chaoithiúlacht le nach mbeidh ort do shonraí a líonadh isteach arís nuair a fhágfaidh tú nóta tráchta eile. Mairfidh na fianáin seo bliain amháin.

Má tá cuntas agat agus má logálann tú isteach sa tsuíomh seo, socróimid fianán sealadach lena chinntiú an nglacann do bhrabhsálaí le fianáin. Níl aon sonraí pearsanta san fhianán seo agus déantar é a chuileáil nuair a dhruideann tú do bhrabhsálaí.

Nuair a logálann tú isteach socróimid chomh maith roinnt fianán le d’fhaisnéis logála isteach agus do roghanna maidir le taispeáint scáileáin a shábháil. Maireann fianáin logála isteach ar feadh dhá lá, agus maireann fianáin maidir le socruithe scáileáin ar feadh bliana. Má roghnaíonn tú “Cuimhnigh orm”, leanfaidh do logáil isteach ar feadh dhá sheachtain. Má logálann tú amach as do chuntas, bainfear ar shiúl na fianáin logála isteach.

Má chuireann tú eagar ar alt nó má fhoilsíonn tú alt, sábhálfar fianán breise ar do bhrabhsálaí. Níl aon sonraí pearsanta ar an fhianán seo, ní léirítear leis ach aitheantas poist an ailt a bhfuil tú i ndiaidh eagar a chur air. Téann sé as feidhm i ndiaidh lá amháin.

Anailísíocht – an dóigh a gcoinnímid do shonraí

Má fhágann tú nóta tráchta, coinnítear an nóta tráchta agus a mheiteashonraí go brách. Tá seo amhlaidh ionas gur féidir linn aon nótaí tráchta ina dhiaidh sin a aithint agus a cheadú go huathoibríoch seachas iad a choinneáil i scuaine mhodhnóireachta.

D’úsáideoirí a chláraíonn ar ár suíomh gréasáin (más ann dóibh), stórálaimid chomh maith an fhaisnéis phearsanta a chuireann siad ar fáil ina bpróifíl úsáideora. Is féidir le gach úsáideoir a bhfaisnéis phearsanta a fheiceáil, a chur in eagar, nó a scrios ag am ar bith (ach ní féidir leo a n-ainm úsáideora a athrú). Is féidir le riarthóirí an tsuímh gréasáin an fhaisnéis sin a fheiceáil agus a chur in eagar chomh maith.

Cad iad na cearta atá agat ar do shonraí

Má tá cuntas agat ar an tsuíomh seo, nó má d’fhág tú nótaí tráchta, is féidir leat comhad easpórtáilte de na sonraí pearsanta atá á gcoinneáil againn fút a iarraidh agus a fháil, lena n-áirítear aon sonraí a chuir tú ar fáil dúinn. Is féidir leat a iarraidh chomh maith go scriosfaimid aon sonraí pearsanta atá á gcoinneáil againn fút. Ní áirítear leis seo aon sonraí a bhfuil oibleagáid orainn é a choinneáil faoi choinne cuspóirí riaracháin, dlí nó slándála.

An áit a gcuirimid do shonraí

Féadtar nótaí tráchta cuairteoirí a sheiceáil trí sheirbhís aimsithe turscair.

Slándáil agus Cosaint Sonraí

Cinnteoimid slándáil aon sonraí pearsanta a choinnímid trí theicneolaíochtaí stórála sonraí slána agus cuir chuige bheachta a úsáid maidir leis an dóigh a ndéanaimid an fhaisnéis sin a stóráil, a rochtain agus a bhainistiú. Cloíonn ár modhanna le riachtanas comhlíonta RGCS.

Príobháideachas Cothrom agus Trédhearcach Mínithe

Tá roinnt mínithe breise curtha ar fáil againn faoi phríobháideachas an úsáideora agus an dóigh a mbainimid úsáid as an tsuíomh gréasáin seo le cuidiú modheolaíocht phríobháideachais úsáideora atá trédhearcach agus ionraic a úsáid.

Naisc urraithe, rianú cleamhnaithe agus coimisiúin

Féadfaidh fógraí agus naisc urraithe agus cleamhnaithe a bheith ar chuid leathanach ar ár suíomh gréasáin. Déantar iad seo a chur ar fáil trínár gcomhpháirtithe fógraíochta: Google Adsense, eBay Partner Network, Amazon Affiliates, nó cuirtear iad ar fáil trínár n-acmhainní féin. Is comhpháirtithe fógraíochta a bhfuil muinín againn astu amháin a mbainimid úsáid astu, a bhfuil caighdeáin arda príobháideachais agus slándála acu go léir. Ach níl smacht againn ar na fógraí féin a fheictear nó a thaispeánann ár gcomhpháirtithe fógraíochta. Féadfaidh ár gcomhpháirtithe fógraíochta sonraí a bhailiú agus fianáin a úsáid fá choinne pearsantú agus tomhas fógraí. Nuair a lorgaítear sainroghanna fógraí mar fhianáin ‘neamhphearsantaithe’, féadtar fianáin a úsáid go fóill ar mhaithe le teorannú minicíochta, tuairisciú comhiomlán ar fhógraí agus le dul i ngleic ar chalaois agus mí-úsáid.

Féadtar naisc urraithe nó cleamhnaithe a thaispeáint mar URL suímh gréasáin mar seo, www.soswestwales.com, nó mar théacs teidil mar seo,  Storage in Pembrokeshire.

Má chliceálann tú ar fhógra ar bith, nó naisc urraithe nó cleamhnaithe, b’fhéidir go rianófar do ghníomhartha le fianáin a shábhálfar ar do ghléas. Is féidir leat níos mó faoi fhianáin ar an tsuíomh seo a léamh thuas. Déantar do ghníomhartha a thaifeadadh de ghnáth mar atreorú ónár suíomh gréasáin leis an fhianán seo. Sa chuid is mó cásanna saothraímid coimisiún iontach beag ón fhógróir nó comhpháirtí fógraíochta, gan chostas ar bith duitse, cibé acu a cheannaíonn nó nach gceannaíonn tú rud ar a suíomh gréasáin.

Úsáideann muid comhpháirtithe fógraíochta na bealaí seo le cuidiú ioncam a ghiniúint ón tsuíomh gréasáin, rud a ligeann dúinn leanúint ar aghaidh agus an t-eispéireas is fearr ar fad agus faisnéis luachmhar a chur ar fáil duit.

Má tá aon ábhar imní agat faoi seo molaimid duit gan cliceáil ar aon fhógra ná nasc urraithe nó cleamhnaithe atá ar fud an tsuímh gréasáin.

Acmhainní agus tuilleadh faisnéise

 • Forbhreathnú ar an RGCS – Rialúcháin Ghinearálta Cosanta Sonraí
 • An tAcht um Chosaint Sonraí, Data Protection Act 2018
 • An Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach 2003
 • Treoir ar an RPCL 2003
 • Beartas maidir le príobháideachas Twitter
 • Beartas maidir le príobháideachas Facebook
 • Beartas maidir le príobháideachas Google
 • Beartas maidir le príobháideachas Linkedin
 • Beartas maidir le príobháideachas Mailchimp
 • Teimpléad bheartas RGCS do ghnólachtaí beaga

Bonn Beartais Fógra Príobháideachais: leagan 4.1 Nollaig 2018 – arna chur ar fáil gan dliteanas ag Jamie King, seirbhísí bainistíochta suímh gréasáin.