Machaire Rátha

Tearmann Dúlra Dhroim nDamh

Suite ar imeall Shliabh Speirín, tá éagsúlacht shaibhir gnáthóg sa tearmann, lena n-áirítear coillearnach ársa, bogach agus cluain, agus tá abhainn na Griollaí ar feadh a imill. Is dídean é don dúlra agus is cinnte go bhfaighidh tú spléachadh ar rud éigin speisialta le linn do chuairte.

Suite 2 bhomaite ó An Teach Glas

Machaire Rátha

Slí An Chairn

Bain taitneamh as conair chiorclach ar Shliabh Charn Tóchair. Bíonn an conair seo in úsáid go mór le haghaidh siúlóireachta agus reathaíochta, ach bíonn suaimhneas ann i rith tráthanna ciúine.

Machaire Rátha

Cromleac Thír nUaithne

Tá an séadchomhartha suntasach seo, atá idir ceithre agus sé mhíle bliain d’aois, suite míle siar ó thuaidh de Mhachaire Rátha. Tuama ag pobal sa Nua-Chlochaois a bhí ann, áit ar choinnigh siad cnámha agus luaithreach créamtha a sinsir. Bhí cam cloch ar a bharr agus cúirt ghalláin thart ar an doras tráth.

Tá an cromleac seo ar cheann de chúig chineál tuamaí meigilteacha. Is iad na tuamaí cúirte na cinn is sine agus is sampla maith é tuama Chnoc Néill agus chomh maith leo siúd tá tuamaí pasáiste mar atá ag Brú na Bóinne agus tuamaí dingeacha. Tá sé chromleac i gContae Dhoire.

Machaire Rátha

Tuama Cúirte Chnoc Néill

‘Uaigh an Fhathaigh’ a thugtar ar an tuama suntasach seo ón chlochaois (2ooo-3000 RC) i mbaile fearainn Chnoc Néill 2km ó thuaidh ó Shleacht Néill.

Tá sé suite 5 bhomaite ó An Teach Glas

Machaire Rátha

Ráth Luraigh

Ba de shliocht uasal Uí Thuirtre é Lurach, naomhphátrún Mhachaire Rátha. Bhí an sliocht seo i réim i lár Uladh sa Ré Luath-Chríostaí. Bhunaigh sé mainistir san áit a raibh a ráth sa séú haois agus d’fhás baile mór Mhachaire Rátha timpeall uirthi. Tá leac uaighne an naoimh, carraig gharbh le cros Cheilteach atá caite agus doiléir snoite air, le feiceáil sa reilig go fóill. Tá an seandoras laistigh den túr maisithe le snoiteán álainn d’Íosa ar an chros ón dóú haois déag agus deirtear gurb é seo an séadchomhartha Rómhanúil is tábhachtaí i gCúige Uladh

Baile an Mhuine

Feirm Rosepark

Le níos mó ná míle go leith de shiúlbhealaí álainn adhmaid agus róis tríd an zú petting, trá intíre murlach gorm, sreanga zip, áit súgartha, preabchaisleáin agus i bhfad níos mó, cuireann feirm Rosepark lá lán le spraoi ar fáil do theaghlaigh. Suite 25 bomaite ó An Teach Glas.