Machaire Rátha

Tearmann Dúlra Dhroim nDamh

Suite ar imeall Shliabh Speirín, tá éagsúlacht shaibhir gnáthóg sa tearmann, lena n-áirítear coillearnach ársa, bogach agus cluain, agus tá abhainn na Griollaí ar feadh a imill. Is dídean é don dúlra agus is cinnte go bhfaighidh tú spléachadh ar rud éigin speisialta le linn do chuairte.

Suite 2 bhomaite ó An Teach Glas

Machaire Rátha

Slí An Chairn

Bain taitneamh as conair chiorclach ar Shliabh Charn Tóchair. Bíonn an conair seo in úsáid go mór le haghaidh siúlóireachta agus reathaíochta, ach bíonn suaimhneas ann i rith tráthanna ciúine.

Gleann Seáin

Carraig Aifrinn Ghleann Seáin

Is siúlóid dhúshlánach í an siúlóid go dtí an Charraig hAifrinn i Coille Ghleann Seáin atá foirfe chun na céadfaí a mhúscailt. Lean cuid de Shlí Uladh tríd an choille agus ansin dreap chuig an Charraig Aifrinn, ar a dtugtar Cathaoir an tSagairt áit éigin sa 17ú nó 18ú hAois

Lough Beg

Oileán na hEaglaise

Is oileán beag é Oileán na hEaglaise ar Loch Be – 1.5 míle ó Bhéal an Átha. Tógadh an seipéal meánaoiseach atá ann inniu ar shuíomh lonnaíochta mhainistreach, a cheaptar a bhunaigh Naomh Taoide (Naomh Thaddeus).

Tá Cloch an Bhulláin ón lonnaíocht luath seo, suite gar don chladach, ó dheas den reilig. Tógadh an túr agus an spuaic don Easpag Hervey as Doire ag deireadh na 1700idí, a bhí le feiceáil óna theach i mBaile Uí Scuillín, agus is sainchomhartha íocónach é go dtí an lá inniu. Tá páirceáil saor in aisce agus ionad amhairc ann ag Coill Longpoint

Dún Geimhin

Gleann Bheannchair

Glac siúlóid ghearr tríd an choill ghéar Ghleann Bheannchair, ceabb de ba ciukkearbacga darach ársa is sine in Éirinn go dtí Taiscumar Allt na hÉigise agus Damba Bheannchair

Tá an tearmann 4 mhíle laisteas de Dhún Geimhin

Port Rois

Trá na Carraige Báine

Suite díreach in aice le Bealach Cósta Chlochán an Aifir, tiomáint 45 bomaite ón Teach Glas, tá suíomh nádúrtha iontach ag Páirc Chósta na Carraige Báine, le haillte aolchloiche ag síneadh ó Thrá an Chorráin go Caisleán Dhún Lúiche.

Cuirtear trealamh do shurfáil ar fáil ar cíos i siopa atá oscailte go séasúrach ar an láthair. Tá an-tóir ar an trá le siúlóirí go dtí agus ó Phort Rois ar an ghaineamh ón Trá Thoir go dtí na Creagacha Bána. Bain sult as cosán aille ar na haillte, atá mar chuid de Bhealach Uladh / Bealach Cósta Chlochán an Aifir, a chuireann radharcanna iontacha soir agus siar ar fáil.

Benone

Trá Benone

Ní mór cuairt a thabhairt ar Thrá Benone, atá ina thrá brait ghoirm, agus iad ag tabhairt cuairt ar an cheantar. Le seacht míle de ghaineamh órga agus radharcanna iontacha trasna go Dún na nGall, is timpeallacht tharraingteach í seo chomh maith leis na gnáthghníomhaíochtaí cois farraige lena n-áirítear spóirt uisce, siúl, spotaí picnice agus iascaireacht.

Suite 45 bomaite ó An Teach Glas

Port Stíobhaird

Trá Phort Stíobhaird

Tá trá Phort Stíobhaird suite 45 bomaite ónár lóistín, agus tugann sé radharcanna ar cheann tíre Inis Eoghain agus Teampall Mussenden suite ar na haillte thuas. Is áit iontach é le haghaidh picnice, surfáil agus siúlóidí fada i measc na dumhcha